Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης .

Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης .
21 Οκτ
2022

 

 

Σας προωθούμε επισυναπτόμενη την  υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ.510652/20-10-2022 (ΑΔΑ:6ΕΜ44653Π4-ΖΣ1 Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – Επικαιροποίηση σύμφωνα με το ν.4982/2022.» προς ενημέρωσή σας και ενημέρωση των μελών σας.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τηλ. 213 131 6427, 6419, 6339 - Fax: 213 131 6985

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1