Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

Πρόγραμμα Παίδων (Γ΄ Όμιλος) 2023-2024

Πρόγραμμα Παίδων (Γ΄ Όμιλος) 2023-2024
04 Σεπ
2023

1η Αγωνιστική

ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ - ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-09-2023 ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ 15:00

 29-112

ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ

- ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-09-2023 ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20:00  -----

ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ.

- ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-09-2023 ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 18:00  32-53

2η Αγωνιστική

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ - ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-09-2023 ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ 20:00

----

ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-09-2023 ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ 15:00

66-35 

ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ

- ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. ΚΥΡΙΑΚΗ 17-09-2023 ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ 18:00  69-19

3η Αγωνιστική

ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ - ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-09-2023 ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ 17:00

 27-102

ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. ΚΥΡΙΑΚΗ 24-09-2023 ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20:00

 67-40

ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ

- ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-09-2023 ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ 17:00  ---

4η Αγωνιστική

ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. - ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-10-2023 ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20:00

 66-45

ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-10-2023 ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 18:00

 48-72

ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

- ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-10-2023 ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ 15:00  ---

5η Αγωνιστική

ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ - ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-10-2023 ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ 20:00

40-92

ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ - ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-10-2023 ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ 18:00

 76-50

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ

- ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. ΣΑΒΒΑΤΟ 14-10-2023 ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ 19:30  ---

6η Αγωνιστική

ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ - ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-11-2023 ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ 19:00

 141-24

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ - ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-11-2023 ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ 17:00

 ---

ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

- ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. ΚΥΡΙΑΚΗ 05-11-2023 ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ 18:00  82-29

7η Αγωνιστική

ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-11-2023 ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ 20:00

----

ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-11-2023 ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17:30

 53-56

ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ.

- ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ ΣΑΒΑΒΤΟ 18-11-2023 ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15:00  34-74

8η Αγωνιστική

ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-12-2023 ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ 20:00

 84-49

ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. - ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-12-2023 ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20:00

 53-59

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ

- ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-12-2023 ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ 20:00 --- 

9η Αγωνιστική

ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ - ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. ΣΑΒΒΑΤΟ 16-12-2023 ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ 14:00

 32-67

ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ - ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-12-2023 ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ 15:00

 74-54

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ

- ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-12-2023 ΚΔΓ ΣΠΑΡΤΗΣ 14:00  ---

10η Αγωνιστική

ΣΕΦΑ Ο ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΑΕΜ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-12-2023 ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15:00

 83-43

ΚΟΜ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-12-2023 ΚΔΓ ΜΕΓ/ΛΗΣ 17:30

 44-45

ΣΚ ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ.

- ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-12-2023 ΑΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 18:00  ---

     Η τέλεση των παραπάνω αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚE.ΝΟ.Π.,σύμφωνα με τα αρθρ. 56 Δ & 56 Α του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 42 Ν.4603/2019 & 4-8 Ν. 4479/2017.    

       Η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π., έχει το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρων ημερομηνιών και ωρών εάν υπάρχει σοβαρός λόγος.