Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Διευκρινίσεις σχετικά με τα αθλητικά σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες, την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και την παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΜΕ ΘΕΜΑ «Διευκρινίσεις σχετικά με τα αθλητικά σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες, την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και την παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων»
30 Αυγ
2023

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ 1