Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΑΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

1. Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού, από το οποίο να προβλέπεται ότι το Σωματείο δικαιούται να γίνει μέλος της Ε.Ο.Κ. και Εσωτερικός Κανονισμός, εάν το Σωματείο διαθέτει τέτοιον.

2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου, ότι το Σωματείο είναι γραμμένο στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων.

3. Αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) (Όταν το Σωματείο συμπληρώσει 1 έτος συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Ανδρών – Παίδων – Εφήβων, με βεβαίωση της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π., χορηγείται από την Γ.Γ.Α., αθλητική αναγνώριση).

4. Έγγραφη δήλωση του Σωματείου, ότι αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και κάθε άλλου ειδικού της Ε.Ο.Κ.

5. Ονομαστικός κατάλογος των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, καθώς και της Ειδικής Επιτροπής ή του υπευθύνου Εφόρου, ή Αρχηγού του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης.

6.      Δικαίωμα εγγραφής : 10,00 €

7.      Ετήσια Συνδρομή : 10,00 €

6. Διορισμός αντιπροσώπου στην Ε.Ο.Κ.