Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

Δηλώσεις Συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Παίδων - Εφήβων - Κορασίδων - Νεανίδων, Αγων. Περ. 2017-2018

Δηλώσεις Συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Παίδων - Εφήβων - Κορασίδων - Νεανίδων, Αγων. Περ. 2017-2018
04 Ιουλ
2017

 

ΠΡΟΣ :     ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

                 E.KA.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.

             

 

Κύριοι,

 

To Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. στη συνεδρίασή του της 8/03-07-2017, ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, για καταβολή παραβόλου, ποσού (50,00 €) πενήντα ευρώ, σε κάθε δήλωση συμμετοχής των Πρωταθλημάτων Παίδων – Εφήβων – Κορασίδων & Νεανίδων.

Τα χρήματα που θα εισπραχθούν από τα παράβολα συμμετοχής σε όλα τα Πρωταθλήματα, θα επιστραφούν στα σωματεία που θα καταβάλουν διπλάσιο ή μεγαλύτερο ποσό για τα έξοδα μετακίνησης και ημεραργίας των Διαιτητών – Κριτών, αγωνιστικής περιόδου 2017-2018.

Από τη Γραμματεία της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. θα συνταχθούν πίνακες όλων των Πρωταθλημάτων, στους οποίους θα αναγράφεται η δαπάνη μετακίνησης & ημεραργίας των Διαιτητών & Κριτών για κάθε σωματείο. Βάσει αυτών θα γίνει ο απαιτούμενος συμψηφισμός της δαπάνης, 1ον) με τη λήξη του 1ου γύρου και 2ον) με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου.

Το παράβολο συμμετοχής θα καταβάλλεται με ταχυδρομική επιταγή στη Διεύθυνση: Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. - Μαιζώνος 57 & Ευριπίδου – 24132 Καλαμάτα.

Επίσης σας επισυνάπτουμε δηλώσεις συμμετοχής για τα Πρωταθλήματα Παίδων - Εφήβων & Κορασίδων - Νεανίδων, αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018.

Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να επιστραφούν το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, μαζί με τα παράβολα συμμετοχής, προκειμένου να προβούμε στην έκδοση των Ειδικών Προκηρύξεων, των παραπάνω Πρωταθλημάτων.

Με τη δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε να αποσταλεί και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου σας.

 

 

Συνημμένα : 4