Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (28-12-2018)

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (28-12-2018)
28 Δεκ
2018

 

Αριθ. Πρωτ. 722                                                                               Καλαμάτα 28-12-2018                                                                                                                                                                                                                                                        

          ΠΡΟΣ :    ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

                        Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.

                           Ε Δ Ρ Ε Σ   Τ Ο Υ Σ

                      ------------------------------

 

    Κύριε Πρόεδρε,

 

      Όπως σας έχουμε ενημερώσει με το υπ΄αριθμ. 589/16-10-2018 έγγραφό μας και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ /ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β΄/3254/08-08-2018) ΚΥΑ, απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι υποχρεωτική η έκδοση της κάρτας υγείας αθλητή.

     Κατόπιν αυτού, τα σωματεία που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.ΚΑ.ΣΚΕ.ΝΟΠ, πρέπει υποχρεωτικά από 01/01/2019 να προσκομίζουν, πριν την έναρξη των αγώνων, τις κάρτες Υγείας των αθλητών-αθλητριών, θεωρημένες από Ιατρό Καρδιολόγο Δημοσίου Φορέα ή ιδιώτη ή Ιατρό άλλης ειδικότητας, αφού αυτός έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ).

 

Κοινοποίηση:

 1) Σύνδεσμο Διαιτητών

2) Σύνδεσμο Κριτών