Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.

                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       :     ΚΟΥΚΑΚΗΣ                      ΣΤΑΥΡΟΣ

                                 Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       :     ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ          ΜΙΧΑΗΛ

                                 Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       :     ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                 Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       :      ΖΑΓΑΚΟΣ                           ΑΝΔΡΕΑΣ

                                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     :      ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                                 ΤΑΜΙΑΣ                          :        ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                 ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      :       ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                 ΤΑ ΜΕΛΗ                        :        ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ           ΙΩΑΝΝΗΣ

                                    -//-                                  :        ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

                                    -//-                                   :        ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                    -//-                                   :        ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ