Επικοινωνήστε μαζί μας
Social Media

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ
10 Ιαν
2019

 

  ΠΡΟΣ :   ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

                  Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.

                 Ε Δ Ρ Ε Σ   Τ Ο Υ Σ

               ------------------------------

 

          Κύριε Πρόεδρε,

 

     Σας ενημερώνουμε, ότι από 09/01/2019, δόθηκε παράταση προθεσμίας της παρ. 1 αρ.5 της κοινής υπουργικής απόφασης, του Υπουργού Υγείας και Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αφορούσε την έκδοση κάρτας υγείας αθλητών-τριών, έως 31/07/2019.

   Οι ομάδες πριν την έναρξη των αγώνων, θα πρέπει να προσκομίζουν τις κάρτες υγείας, θεωρημένες από Ιατρό Καρδιολόγο Δημοσίου Φορέα ή ιδιώτη ή Ιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας Δημοσίου Φορέα.

 

Κοινοποίηση:

                   1) Σύνδεσμο Διαιτητών

                   2) Σύνδεσμο Κριτών